مناقصه و مزایده

شرکت های تائید صلاحیت شده

ارتباط مستقیم با مدیرکل

خدمات سازمان

اشتغال

بازرسی کار

امور اجتماعی

تعاون

روابط کار

بیانیه توافق سطح خدمات

بیانیه حریم خصوصی

پشتیبانی از افراد کم توان

خدمات الکترونیک

شناسنامه خدمات

نظرات و پیشنهادات

راهبرد مشارکت دستگاه

ورزش کارگری

اداره کار

گزارش خدمت

صفحه نخست

تعاون یار

قوانین و مقررات

قوانین و مصوبات

دستمزد

اطلاعیه

دستورالعمل بروز رسانی سایت

میز خدمت

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

حمایت مالی از تعاونی ها

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی ها

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

بیمه بیکاری

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

تشکلات کارگری و کارفرمایی

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در هیئت تشخیص

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در هیئت حل اختلاف

ابطال مجوز مشاغل خانگی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دان

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

بررسی مشاغل سخت و زیان آور

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدما

بازرسی دوره ای و موردی

بازرس سلامت اداری

ابلاغیه دیوان عدالت اداری

فرمها

تالار گفتگو

پرسشهای متداول

پوستر

تماس با ما

خدمات دولت الکترونیک

درباره ما