شرکت های تائید صلاحیت شده

   
 
 تائید صلاحیت 1393 تائید صلاحیت 1393 
 تائید صلاحیت 1394  تائید صلاحیت 1394
تائید صلاحیت 1395 

 تائید صلاحیت 1395  بخشنامه اجرایی دستورالعمل شماره 36 روابط کار
دستورالعمل شماره 36 روابط کار
دستورالعمل شماره 36 روابط کار
بخشنامه شماره 2 معاون وزیر جهت اخذ سفید امضا از کارگران  بخشنامه شماره 2 معاون وزیر جهت اخذ سفید امضا از کارگران
دستورالعمل شماره 38 روابط کار.pdf
دستورالعمل شماره 38 روابط کار.pdf
بخشنامه شماره 3  روابط کار.pdf
بخشنامه شماره 3 روابط کار.pdf
 تائید صلاحیت 1395  نحوه پرداخت پایه سنوات در و احد های پیمانکاری
 
 برای دریافت فایل مورد نظر خود ابتدا روی آن راست کلیک کرده و سپس با انتخاب گزینه save link as و انتخاب مسیر ذخیره،آن را دریافت نمایید.  
 توجه:اعتبار گواهینامه ها 3ساله و مشروط به تمدید سالیانه گواهی به شرح مشخصات مندرج در پشت گواهینامه می باشد.