صفحه نخست » میز خدمت » تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه » تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

نوع خدمت (  G2B , G2C)

, G2C

شرح خدمت

ثبت نام از متقاضیان جهت ارائه خدمت بیمه کارگران ساختمانی

مدارک مورد نیاز

کارت مهارت فنی و حرفه ای

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

           

پس از تائید اولیه در سامانه که بلافاصله انجام می شود ، بسته به مدت بازرسی میدانی صنف دارد. ( از دو هفته تا چند ماه) .

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

بسته به تعداد اعتراضات در هر مرحله برای هر فرد متفاوت خواهد بود. ولی در حالت عادی برای فردی که حائز شرایط شده و در بازرسیهای مربوطه پذیرفته شود فقط یکبار مراجعه حضوری به شعبه تامین اجتماعی خواهد بود

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

0

قوانین و مقررات

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

  پاسخ به سوالات متداول

مشکل کارت مهارت

استعلام سابقه بیمه ای

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس امور بیمه ای

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

ثبت نام اولیه در سامانه و احراز هویت و تائید خدمت

بازرسی صنف مربوطه و تائید بازرس و سربازرس ارجاع به شعبه تامین اجتماعی مربوطه و تائید نهایی شعبه 
در صورت عدم تائید در هر یک از مراحل ، فرد می تواند اعتراض کرده که در این صورت اعتراض فرد در ادارات کار استان بررسی می شود

مراحل گردش کار