صفحه نخست » میز خدمت » تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

دسترسی به اعتراض به حذف یارانه و رسیدگی به اعتراضات و اطلاع رسانی

مدارک مورد نیاز

شماره ملی و شماره حساب یارانه ها

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

10 روز

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار جهت ارائه مدارک

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

--

قوانین و مقررات

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

غیر الکترونیک

  پاسخ به سوالات متداول

علت قطع یارانه

نحوه برقراری مجدد یارانه

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس امور بیمه ای

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

1-      اعتراض به حذف یارانه

2-      بازرسی صنف مربوطه و تائید بازرس و سربازرس رسیدگی به اعتراض

3-      اعلام نتیجه اعتراض

مراحل گردش کار

شروع ، ثبت اعتراض در سامانه  ، رسیدگی به اعتراض ، اعلام نتیجه ، پایان