صفحه نخست » میز خدمت » ورزشی کارگران

ورزشی کارگران

عنوان خدمت:

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

حوزه مربوطه:

معاونت اجتماعی

مسئول مربوطه:

آقای اسدی تلفن 32225999

شرح خدمت :

ارائه خدمات ورزشی به کارگران

مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت ملی - شناسنامه – دفترچه بیمه – کارت مربیگری – کارت داوریآیین نامه انجمن های ورزشی دستگاههای اجراییآیین نامه چگونگی توسعه وتعمیم ورزش کارمندان دولت

قوانین و مقررات بالا دستی:

ماده 154 قانون کار جهت حمایت از ورزش کارگری قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران اصل 3  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوالات متداول

اعلام دقیق زمان برگزاری مسابقات ورزشی از چه طریقی اعلام می گردد ؟ 

برنامه زمان بندی  مشخصی وجود ندارد  ولی زمان برگزاری مسابقات اعلامی از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  ، توسط  اداره ورزش کارگران  استان اطلاع رسانی می گردد . 

 مدت زمان انجام خدمت

بستگی به مسابقات ورزشی اعلام شده دارد 

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد 

 

نام سامانه :

سامانه اطلاعات اداره کل امور ورزشی

آدرس سامانه:

www.labour-sport.ir

 مراحل گردش کار

1- ثبت رقابت ورزشی جدید در سامانه 

2- اطلاع رسانی برگزاری رقابت ورزشی از طریق سامانه 

3- ثبت مشخصات ورزشکاران،  مربیان و داورهای جدید در سامانه 

4- ثبت نام تیم های ورزشی

5- ثبت نام در رقابت ورزشی مورد نظر

6- صدور کارت شرکت در رقابت ورزشی

7- ثبت نتایج رقابت

8 – صدور احکام قهرمانی و تاییدیه شرکت در رقابت های  ورزشی

 

 

نظر سنجی ورزشی

از برگزاری رقابت های ورزشی کارگران در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتمایی استان قزوین چقدر رضایت دارید؟نتایج نظرسنجی :
بسیار زیاد
( 0% )
زیاد
( 100% )
کم
( 0% )
خیلی کم
( 0% )