صفحه نخست » میز خدمت » دریافت تسهیلات

دریافت تسهیلات

عنوان خدمت:

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

حوزه مربوطه:

معاونت کارآفرینی واشتغال

مسئول مربوطه:

آقای میرزایی  ، تلفن داخلی 197

شرح خدمت :

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات و پیگیری انجام تعهدات

 

مدارک لازم برای انجام خدمت

 مدارک شناسایی متقاضی ، صورتجلسه کمیته فرعی شهرستان  

 

 سوالات متداول

*طرح متقاضی در چه مرحله ای می باشد؟

این سوال اغلب از طرف متقاضی پرسیده شده و پیگیری می نمایند درحالیکه با مراجعه به سامانه مشاغل خانگی خود متقاضی مشاهده م یکند که طرح در چه مرحله ای می باشد

 *اقداماتی را که در هر مرحله لازم است از سوی متقاضی انجام پذیرد؟

کلیه مراحل کار تا صدور مجوز و معرفی به اداره کار در دستگاه اجرایی انجام می شود و در هر مرحله دستگاه ، متقاضی را در جریان کار قرار می دهد 

 

 مدت زمان انجام خدمت

خدمات مزبور توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام می شود و این اداره کل ارائه دهنده خدمات مذکور نمی باشد

 

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 هزینه ای برای متقاضی دربرندارد

 

 

 

 

نظر سنجی دریافت تسهیلات