صفحه نخست » میز خدمت » تشکل های کارگری و کارفرمایی

تشکل های کارگری و کارفرمایی

عنوان خدمت:
ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری ،کارفرمایی
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای صیادی   تلفن داخلی 120
شرح خدمت :
ثبت تشکلهای کارگری ، کارفرمایی - نظارت بر عملکرد تشکل ها
نظارت بر کارمجمع عمومی نوبت های مختلف
مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک احراز کارگر یا کارفرما بودن

مدارک اشتغال به کار در حرفه یا صنعت خاص

تدوین پیش نویس اساسنامه 

تکمیل فرم های مربوطه

ارائه اخرین لیست از اعضا و کاندیداها

تایید کاندیداها

مدارک مربوط به تشکیل مجمع و مکاتبات بعد از آن

 

قوانین و مقررات بالادستی :

ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل وعملکرد انجمنهای صنفی وکانونهای مربوط

 

سوالات متداول

*در اولین مرحله جهت تشکیل و ثبت انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی در سطح حرفه یا صنعت چه مدارکی لازم است؟

1- درخواست کتبی هیات موسس ( سه نفر از متقضیان) به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

2- تعیین حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن و نوع فعالیت انجمن صنفی

3- تعیین نام دقیق انجمن صنفی مطابق با نوع فعالیت

4- مدارک معتبر احراز کارگر یا کارفرما بودن و نوع فعالیت متقاضیان

5- تکمیل فرم های مربوطه

*اگر نصاب مجمع عمومی عادی در اساسنامه که انجمنی در مرحله اول نصف به علاوه یک و در مرحله دوم یک سوم قید گردیده باشد ، چنانچه در مرحله دوم نصاب یک سوم حاصل نگردد  ، تکرار انتخابات با چه نصابی انجام خواهد شد؟

مطابق اساسنامه مربوطه انجام می شود چنانچه در اساسنامه مرحله سوم پیش بینی نشده باشد و صرفا دردو مرحله پیش بینی صورت گرفته باشد ، در صورتیکه مجامع اول و دوم به نصاب نرسد تا پایان فرجه 6 ماهه مندرج در ماده 10 آیین نامه انجمن های صنفی ، تشکیل مجامع با نصاب های مذکور تکرار می شود . یعنی پس از به نصاب نرسیدن مجمع در مرحله دوم  ، مجددا مرحله اول با نصاب نصف به علاوه یک تشکیل میگردد.

 مدت زمان انجام خدمت

بستگی به نوع خدمت از یک ماه تا بیشتر

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد 

مراحل گردش کار

ارائه مدارک مربوطه

تایید مدارک و تنظیم پیش نویس اساسنامه 

برگزاری مجامع عمومی

تایید مجامع و تکمیل فرم های مربوطه

ورود اطلاعات در سامانه کارگری و کارفرمایی

 
 

نظر سنجی تشکلات

عملکرد اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه مورد رضایت شما می باشد؟نتایج نظرسنجی :
خیلی زیاد
( 50% )
زیاد
( 50% )
متوسط
( 0% )
کم
( 0% )