صفحه نخست » میز خدمت » برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

بمنظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی، اقامه نماز و کار و تولید و تعاون، از روش برگزاری مسابقات مرتبط ، این امر محقق می شود.

مدارک مورد نیاز

مشخصات فردی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

1 ماه

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

1 بار

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

0

قوانین و مقررات

برنامه سالیانه ترویج فرهنگی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

0

  پاسخ به سوالات متداول

زمان برگزاری

نحوه دسترسی به خدمت

حضوری

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس امور فرهنگی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

ثبت نام افراد واجد شرایط در مسابقه

- ارسال اثر برای داوران و یا برگزاری مسابقه

- بررسی و اعلام نتایج مسابقه

مراحل گردش کار

ثبت نام در مسابقه

- ارسال اثر برای داوران و یا برگزاری مسابقه

- بررسی و اعلام نتایج مسابقه