ثبت و نظارت بر تعاونی

عنوان خدمت:
ثبت و نظارت بر تعاونی
حوزه مربوطه:
معاونت تعاون
مسئول مربوطه:
آقای پیری   تلفن داخلی 168
شرح خدمت :
ثبت و نظارت بر عملکرد تعاونی
مدارک لازم برای انجام خدمت:
در مرحله اول مدارک هیات موسس، نامه درخواست، طرح توجیهی فنی-اقتصادی ، در مرحله دوم نامه اداره ثبت مبنی
بر قبولی نام شرکت، مجوز،دعوتنامه مجمع،رسید بانکی یا گواهی سرمایه، صورت جلسه مجمع عمومی، صورت جلسه
هیئت مدیره، در صورت سهام غیرنقدی تاییدیه کارشناس رسمی، در مرحله سوم رونوشت آگهی تاسیس، اساس نامه
ممهور، در مرحله چهارم روزنامه آگهی تاسیس

قوانین بالا دستی :

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط

نام سامانه :

سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها

آدرس سامانه:

 Ei.mcls.gov.ir

 

نظر سنجی تعاونی

به نظر شما سامانه های الکترونیکی بخش تعاون در خصوص رسیدگی به پرونده ها تا اندازه شفاف و گویاست؟