صفحه نخست » میز خدمت » ثبت و نظارت بر تعاونی

ثبت و نظارت بر تعاونی

عنوان خدمت:
ثبت و نظارت بر تعاونی
حوزه مربوطه:
معاونت تعاون
مسئول مربوطه:
آقای پیری   تلفن داخلی 168
شرح خدمت :
ثبت و نظارت بر عملکرد تعاونی
مدارک لازم برای انجام خدمت:
در مرحله اول مدارک هیات موسس، نامه درخواست، طرح توجیهی فنی-اقتصادی ، در مرحله دوم نامه اداره ثبت مبنی
بر قبولی نام شرکت، مجوز،دعوتنامه مجمع،رسید بانکی یا گواهی سرمایه، صورت جلسه مجمع عمومی، صورت جلسه
هیئت مدیره، در صورت سهام غیرنقدی تاییدیه کارشناس رسمی، در مرحله سوم رونوشت آگهی تاسیس، اساس نامه
ممهور، در مرحله چهارم روزنامه آگهی تاسیس

قوانین بالا دستی :

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط

نام سامانه :

سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها

آدرس سامانه:

 Ei.mcls.gov.ir

سوالات متداول:

*تعدادافراد موردنیاز جهت تشکیل تعاونی چند نفر می باشد؟

حداق 7 نفر وبیشتر

*شرایط عضویت درتعاونی چیست؟

-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-عدم ممنوعیت قانونی وحجر

خرید حداقل سهام مقرردراساسنامه 

درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

عدم عضویت در تعاونی مشابه 

مدت زمان انجام خدمت :

حداکثریکماه

هزینه انجام خدمت :

براساس تفاهم نامه واگذاری امورات تشکیل ونظارت به اتاق تعاون 

 

نظر سنجی تعاونی

به نظر شما سامانه های الکترونیکی بخش تعاون در خصوص رسیدگی به پرونده ها تا اندازه شفاف و گویاست؟نتایج نظرسنجی :
خیلی زیاد
( 0% )
زیاد
( 100% )
متوسط
( 0% )
کم
( 0% )