صفحه نخست » میز خدمت » صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید روادید  کار اتباع خارجی 

 

نوع خدمت ) G2B , G2C )

G2B , G2C

 شرح خدمت

ارائه خدمت به اشخاص حقیقی و حقوقی که از خدمات اتباع خارجی بهره مند می شوند

 مدارک مورد نیاز

- درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز2- تکمیل سه نسخه فرمهای مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی3-تکمیل فرمهای  اطلاعات مربوط به کارفرمایان4- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس ویا آخرین تغییرات ویا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز5-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یایکی از استانداریهای کشور وهمچنین تصویر سند ازدواج وشناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی میباشند.

6-کپی  واصل گذرنامه اتباع خارج ی ویا کارت شناسایی معتبر(کارت ویا دفترچه پناهندگی معتبر)

7-سه قطعه عکس 3*4مربوط به تبعه8-تصویر مدک تحصیلی ویا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

2هفته (انجام فرایند مستلزم استعلام از ارگانهای ذیربط بوده و زمان بر می باشد )

 ساعات ارائه خدمت

در صورت تکمیل بودن مدارک یک ساعت (زمان در نظر گرفته شده صرفا مربوطه به قسمت ارائه خدمت در اداره کار می باشد و شامل دستگاههای ذیربط نیست)

 تعداد بار مراجعه حضوری

3بار

 هزینه های ارایه خدمت )ریال( به خدمت گیرندگان

0

 قوانین و مقررات

مجموعه قوانین  و مقررات مربوطه به اشتغال اتباع خارجی

 استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

دارد

 پاسخ به سوالات متداول

سوال در خصوص نحوه ارائه خدمت

 نحوه دسترسی به خدمت

حضوری

 مسئول اصلی ارائه خدمت

اداره  اشتغال و کارآفرینی - واحد اشتغال اتباع خارجی

 نمودار مراحل دریافت خدمت ) از دید متقاضی خدمت(

 

 مراحل گردش کار

1ارائه مدارک لازم توسط متقاضی 2- بررسی مدارک و استعلام از ارگانهای ذیربط3- طرح در هیات فنی 4- ثبت سامانه 5- ارجاع به اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار