صفحه نخست » میز خدمت » تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

نوع خدمت (  G2B , G2C)

خدمت به کسب و کار)G2B(

شرح خدمت

در راستای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در راستای حمایت از کارگران شاغل در شرکتهای خدماتی و اجرای صحیح تصویب نامه هیئت وزیران)54111/ت 14611 هـ مورخ 54/12/11(

مدارک مورد نیاز

درخواست اولیه

§        اساسنامه شرکت

§         مفاسا حساب دارایی و تامین اجتماعی

§        بریده روزنامه رسمی آگهی تاسیس و بریده روزنامه رسمی آگهی تغییرات  ( تغییرات اعضاء آدرس-موضوع و ... )

§        مدرک تحصیلی (اصل و کپی) مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره (مدرک تحصیلی زیر دیپلم نباشد) عکس پرسنلی اعضاء

§        شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره

§        سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر  (اصل و کپی) ( حداقل 9 ماه از مدت اجاره باقی باشد )

§        قرارداد پرسنل منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل به همراه قرارداد کار پرسنل دفتری

§        ارائه لیست تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

در صورت تکمیل مدارک 25 روز

ساعات ارائه خدمت

از ساعت 30/7 صبح تا 15/14 عصر

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار جهت اخذ گواهینامه

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

این اداره کل هزینه ای جهت ارائه خدمت مزبور دریافت نمی نماید

قوانین و مقررات

تصویب نامه هیئت وزیران)54111/ت 14611 هـ مورخ 54/12/11

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

در صورت فعال بودن شرکت استعلام از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت- استعلام از سازمان تامین اجتماعی استعلام از اداره دارایی- استعلام از مرکز آموزشی محل تحصیل متقاضی

پاسخ به سوالات متداول

1-     چه شرکتهایی می توانند جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اقدام نمایند؟

ضوابط مربوط به دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به شماره 14971 مورخ 19/2/88 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مربوط به تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی بوده و در ماده 1 فصل اول دستورالعمل مزبور نیز قید گردیده :" واحدهای مشمول این دستورالعمل که صلاحیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد شرکتها و تعاونی هایی هستند که در مراجع ذیصلاح ( اداره کل ثبت شرکتها و یا ادارات کل تعاون ، حسب مورد ) به ثبت رسیده و برای اموری از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی ، تلفنچی ، تنظیفات ، امور آبدارخانه ، پیشخدمتی) ، نگهداری و خدمات فضای سبز ، چاپ و تکثیر ، امور بهره برداری از تأسیسات و نظایر آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبور مجوز صلاحیت اخذ نموده اند."

2-     درصورتی که کارگر شرکت خدماتی در پایان هر سال تسویه حساب سنواتی انجام دهد آیا مشمول دریافت مزد سنوات می باشد یا خیر؟

عطف به نامه شماره 3477 مورخ 30/2/98 به اطلاع می رساند در رابطه با کارگران مشمول قانون کار با توجه به تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 215156 مورخ 28/12/97 بر اساس مصوبه مورخ 27/12/97 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال1398 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود. ضمن اینکه چنانچه افرادی تا قبل از سال 92 مبادرت به تسویه حساب نموده باشند، از سال 92 کارفرما مکلف به پرداخت سنوات خدمتی می باشد .

با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 بخشنامه فوق الاشاره ، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی ، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد ( افزایش درصدی) و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد .

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه به سایت khadamati.mcls.gov.ir

مسئول اصلی ارائه خدمت

مدیرکل دستگاه

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

شرکت ابتدا مدارک مربوطه را در سامانه khadamati.mcls.gov.ir ثبت نموده و مدارک جهت بررسی به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ارجاع و پس از تایید انجمن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه ارسال می گردد و پس از بررسی و تایید توسط اداره شهرستان جهت طرح درکمیته استانی تعیین صلاحیت به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ارجاع می گردد .

مراحل گردش کار

شرکت ابتدا مدارک مربوطه را در سامانه khadamati.mcls.gov.ir ثبت نموده و مدارک جهت بررسی به انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ارجاع و پس از تایید انجمن به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه ارسال می گردد و پس از بررسی و تایید توسط اداره شهرستان جهت طرح درکمیته استانی تعیین صلاحیت به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ارجاع می گردد .