صفحه نخست » میز خدمت » رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در هیئت تشخیص

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان

نوع خدمت (  G2B , G2C)

خدمت به شهروندان G2C

شرح خدمت

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار در هیئت های تشخیص و صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز

- تصویر شناسنامه وکارت ملی - تصویر قراردادکار متقاضی - دیگراسناد و مدارک مربوط به شکایت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

19 روز

ساعات ارائه خدمت

از ساعت 30/7 صبح تا 15/14 عصر

تعداد بار مراجعه حضوری

به تعداد دعوتنامه های صادره جهت حضور در هیات تشخیص

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

این اداره کل هزینه ای جهت ارائه خدمت مزبور دریافت نمی نماید

قوانین و مقررات

- قانون کار

 - بخش نامه ها و دستوالعملهای اجرایی قانون کار

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

استعلام از سازمان تامین اجتماعی

پاسخ به سوالات متداول

1-      حق ماموریت کارگرانی که 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه دور می شوند و کمتر از ساعت قانونی کار باز می گردند چگونه محاسبه می شود ؟

بر اساس ماده 46 قانون کار و تبصره مربوطه یکی از  ملاک های پرداخت حق ماموریت دور شدن به میزان 50 کیلومتر از محل اصلی کارگاه بوده و به زمان انجام ماموریت اشاره ای نشده است بنابراین حق ماموریت می بایست بطور کامل پرداخت گردد .

ضوابط مربوط به دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به شماره 14971 مورخ 19/2/88 معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مربوط به تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی بوده و در ماده 1 فصل اول دستورالعمل مزبور نیز قید گردیده :" واحدهای مشمول این دستورالعمل که صلاحیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد شرکتها و تعاونی هایی هستند که در مراجع ذیصلاح ( اداره کل ثبت شرکتها و یا ادارات کل تعاون ، حسب مورد ) به ثبت رسیده و برای اموری از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی ، تلفنچی ، تنظیفات ، امور آبدارخانه ، پیشخدمتی) ، نگهداری و خدمات فضای سبز ، چاپ و تکثیر ، امور بهره برداری از تأسیسات و نظایر آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبور مجوز صلاحیت اخذ نموده اند."

2-      درصورتی که کارگر در پایان هر سال تسویه حساب سنواتی انجام دهد آیا مشمول دریافت مزد سنوات می باشد یا خیر؟

عطف به نامه شماره 3477 مورخ 30/2/98 به اطلاع می رساند در رابطه با کارگران مشمول قانون کار با توجه به تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 215156 مورخ 28/12/97 بر اساس مصوبه مورخ 27/12/97 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال1398 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود. ضمن اینکه چنانچه افرادی تا قبل از سال 92 مبادرت به تسویه حساب نموده باشند، از سال 92 کارفرما مکلف به پرداخت سنوات خدمتی می باشد .

با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 بخشنامه فوق الاشاره ، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی ، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد ( افزایش درصدی) و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد .

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه به سایت khadamati.mcls.gov.ir

مسئول اصلی ارائه خدمت

مدیرکل دستگاه

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

فرد شاکی پس از ورود به اداره با واحد مشاوره صحبت کرده و پس از دریافت مشاوره و راهنمایی ( زمان بر حسب نیاز ) در صورتی که رفع مشکل نشد درخواست و مدارک ( کپی شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه ) و مستندات خود را ارائه داده که این درخواست دستور خورده و در دبیرخانه ثبت گردیده و به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .

در صورت نیاز در خصوص مشکل شاکی با کارفرما مکاتبه انجام شده و یک هفته زمان به کارفرما داده می شود تا جهت رفع مشکل به اداره کار و کارشناس اقدام کننده مراجعه نماید و اگر مشکل رفع گردید درخواست بایگانی می گردد .

 در صورتی که مشکل حل نشد و یا درخواست نیاز به مکاتبه با کارفرما نداشت شاکی فرم دادخواست را تکمیل کرده و به همراه مدارک به رئیس مراجعه نموده و دادخواست وی دستور خورده و در دبیرخانه ثبت می گردد سپس به واحد تعیین وقت و کارشناس مربوطه مراجعه نموده و اطلاعات دادخواست در نرم افزار مراجع حل اختلاف توسط کاربر ثبت و دعوتنامه صادر و به طرفین دعوی ابلاغ می گردد.

 در روز تعیین شده در دعوتنامه پرونده در هیات تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و رای صادر می گردد .

در صورتی که پرونده نیاز به تحقیق و یا استعلام داشته باشد قرار تحقیق یا اناطه صادر شده و پس از دریافت گزارش تحقیق و یا پاسخ استعلام اطلاعات فرم گزارش تحقیق در نرم افزار ثبت می گردد

 در صورتی که نیاز به دعوت از طرفین نباشد در اولین جلسه هیات رای صادر می گردد و اگر نیاز به دعوت مجدد از طرفین باشد مجدداً دعوتنامه صادر و به طرفین ابلاغ و در جلسه رسیدگی رای صادر می گردد.

اطلاعات رای صادره در نرم افزار وارد شده و دادنامه صادر و در همان روز به طرفین ابلاغ می گردد. در صورتی که طرفین به رای صادره اعتراض نداشته باشند رای جهت اجرا به اجرای احکام دادگستری ارجاع می گردد و در صورت اعتراض به رای هیات تشخیص از سوی هر یک از طرفین اعتراض به هیات حل اختلاف ارائه می گردد

مراحل گردش کار

فرد شاکی پس از ورود به اداره با واحد مشاوره صحبت کرده و پس از دریافت مشاوره و راهنمایی ( زمان بر حسب نیاز ) در صورتی که رفع مشکل نشد درخواست و مدارک ( کپی شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه ) و مستندات خود را ارائه داده که این درخواست دستور خورده و در دبیرخانه ثبت گردیده و به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .

در صورت نیاز در خصوص مشکل شاکی با کارفرما مکاتبه انجام شده و یک هفته زمان به کارفرما داده می شود تا جهت رفع مشکل به اداره کار و کارشناس اقدام کننده مراجعه نماید و اگر مشکل رفع گردید درخواست بایگانی می گردد .

 در صورتی که مشکل حل نشد و یا درخواست نیاز به مکاتبه با کارفرما نداشت شاکی فرم دادخواست را تکمیل کرده و به همراه مدارک به رئیس مراجعه نموده و دادخواست وی دستور خورده و در دبیرخانه ثبت می گردد سپس به واحد تعیین وقت و کارشناس مربوطه مراجعه نموده و اطلاعات دادخواست در نرم افزار مراجع حل اختلاف توسط کاربر ثبت و دعوتنامه صادر و به طرفین دعوی ابلاغ می گردد.

 در روز تعیین شده در دعوتنامه پرونده در هیات تشخیص مورد رسیدگی قرار گرفته و رای صادر می گردد .

در صورتی که پرونده نیاز به تحقیق و یا استعلام داشته باشد قرار تحقیق یا اناطه صادر شده و پس از دریافت گزارش تحقیق و یا پاسخ استعلام اطلاعات فرم گزارش تحقیق در نرم افزار ثبت می گردد

 در صورتی که نیاز به دعوت از طرفین نباشد در اولین جلسه هیات رای صادر می گردد و اگر نیاز به دعوت مجدد از طرفین باشد مجدداً دعوتنامه صادر و به طرفین ابلاغ و در جلسه رسیدگی رای صادر می گردد.

اطلاعات رای صادره در نرم افزار وارد شده و دادنامه صادر و در همان روز به طرفین ابلاغ می گردد. در صورتی که طرفین به رای صادره اعتراض نداشته باشند رای جهت اجرا به اجرای احکام دادگستری ارجاع می گردد و در صورت اعتراض به رای هیات تشخیص از سوی هر یک از طرفین اعتراض به هیات حل اختلاف ارائه می گردد.