صفحه نخست » میز خدمت » ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

مدارک مورد نیاز

تصویر مجوز مشاغل خانگی تصویر صورتجلسه کمیته فرعی شهرستان تصویر کارت ملی تصویر شناسنامه معرفی نامه اداره کار شهرستان

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

حداکثر یک هفته

ساعات ارائه خدمت

کل وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

--

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

--

قوانین و مقررات

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

صرفاً بر اساس صورتجلسه کمیته فرعی شهرستان

  پاسخ به سوالات متداول

در راستای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی - اتوماسیون اداری

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس مشاغل خانگی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

ارائه درخواست تسهیلات به دستگاه اجرایی ذیربط

بررسی طرح در کمیته فرعی شهرستان

ارسال از طریق اداره کار شهرستان به اداره کل (ستاد)

بررسی اولیه و ارسال طرح به بانک

مراحل گردش کار

ارائه درخواست تسهیلات به دستگاه اجرایی ذیربط

بررسی طرح در کمیته فرعی شهرستان

ارسال از طریق اداره کار شهرستان به اداره کل (ستاد)

بررسی اولیه و ارسال طرح به بانک