صفحه نخست » میز خدمت » فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها :امروزه کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاداشتغال ودرآمددرسراسرجهان محسوب میگردند.

مدارک مورد نیاز

-----

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

-----

ساعات ارائه خدمت

کل سال

تعداد بار مراجعه حضوری

--

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

--

قوانین و مقررات

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

----

  پاسخ به سوالات متداول

در راستای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی و غیر الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس مشاغل خانگی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

مراحل گردش کار

تدوین برنامه های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل

انجام مصاحبه و اطلاع رسانی از طریق رسانه

شرکت دربرگزاری  نمایشگاه  مشاغل خانگی

برگزاری همایش مشاغل خانگی