صفحه نخست » میز خدمت » ابطال مجوز مشاغل خانگی

ابطال مجوز مشاغل خانگی

عنوان خدمت

ابطال مجوز مشاغل خانگی

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

ابطال مجوز مشاغل خانگی :بنا به تقاضای صاحب مجوز ، و یا دستگاه اجرایی ذیربط امکان ابطال مجوز مشاغل خانگی جهت دارندگان مجوز ، و یا کسانیکه از مدت اعتبار مجوزشان بیش از یکسال گذشته باشد امکان ابطال مجوز وجود دارد

مدارک مورد نیاز

درخواست دستگاه اجرایی اصل مجوز صادره قبلی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

حداکثر 2 روز

ساعات ارائه خدمت

کل وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

--

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

--

قوانین و مقررات

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

صرفاً درخواست متقاضی و دستگاه اجرایی مربوطه

  پاسخ به سوالات متداول

در راستای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی - اتوماسیون اداری سامانه مشاغل خانگی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس مشاغل خانگی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

درخواست ابطال یا پایان اعتبار مجوز

کارتابل ابطال مجوز در دستگاه اجرایی

کارتابل ابطال مجوز در اداره کل استان

مراحل گردش کار

درخواست ابطال یا پایان اعتبار مجوز

کارتابل ابطال مجوز در دستگاه اجرایی

کارتابل ابطال مجوز در اداره کل استان