صفحه نخست » میز خدمت » مشاغل خانگی

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

عنوان خدمت:
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
حوزه مربوطه:
معاونت کارآفرینی واشتغال
مسئول مربوطه:
خانم بابایی، تلفن داخلی 174
شرح خدمت :
امروزه کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاداشتغال ودرآمددرسراسرجهان محسوب میگردند. قابلیت انجام این نوع کسب سبب » منزل « وکاردر ایجادمزایای بسیاری برای شاغلین آنهامیشود،که ازجمله میتوان به ایجادتوازن بین مسئولیت خانوادگی زنان واشتغال آنان،حذف هزینه های مربوط به خرید،رهن واجاره کارگاه وایاب وذهاب،استفاده ازنیروی کارسایراعضای خانواده وایجادزمینه های کارخانوادگی،امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاءخانواده و... اشارهنمود.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
- تصویر شناسنامه وکارت ملی
- تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت برای متقاضیان مرد
- گواهی عدم سوءپیشینه برای پشتیبان
- تصویرگواهی آخرین مدرک تحصیلی
- اصل وتصویرکارت مهارت مرتبط بارشته شغلی موردتقاضا

قوانین بالا دستی:

-قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در تاریخ 29/2/1389 باتاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13367/306 کورخ 8/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است .

-تبصره 8 ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی :

یکی از وظایف و اختیارات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی است .

-ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی :

صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت میپذیرد.

-تبصره ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی :

صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی میگردد وکارگاههای خانوادگی مذکوردرماده (188 ) قانون، مشمول مبحث فصل چهارم قانون کار میشوند.

نام سامانه:

سامانه مشاغل خانگی

آدرس سامانه:

http://www.mashaghelkhanegi.ir/

سوالات متداول
مدت زمان انجام کار چه مدت می باشد ؟ پس از دریافت مدارک و نامه از دستگاه اجرایی بین سه تا 7 روز در اداره کل کار مراتب به انجام می رسد

 مدت زمان انجام خدمت

حداقل سه و حداکثر یک هفته پس از معرفی طرح به این اداره

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

هزینه ندارد

مراحل گردش کار

ثبت نام متقاضی در سامانه مشاغل خانگی 

بررسی طرح توسط دستگاه اجرایی ذیربط و تایید و یا عدم تایید صلاحیت فرد 

ارجاع طرح تایید شده توسط دستگاه به اداره تعاون ، کار شهرستان 

تشکیل کمیته کارگروه شهرستان 

ارجاع مجدد طرح از اداره کار شهرستان به دستگاههای اجرایی 

صدور مجوز جهت متقاضیان 

معرفی طرح از سوی دستگاه اجرایی به اداره کل کار جهت استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی (درصورت تخصیص اعتبار)

معرفی طرح به بانکهای عامل بابت برخورداری از تسهیلات 

 

نظر سنجی مشاغل خانگی

میزان رضایت شما از نحوه ثبت نام طرح مشاغل خانگی چقدر است
نتایج نظرسنجی :
خیلی زیاد
( 25.5% )
زیاد
( 9.1% )
متوسط
( 1.8% )
کم
( 1.8% )
خیلی کم
( 61.8% )