صفحه نخست » میز خدمت » لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

 

نوع خدمت ) G2B , G2C )

G2B , G2C )

   شرح خدمت

شرح خدمت : واگذاری خدمات اشتغال به بخش خصوصی مطابق با اصل 144 قانون اساسی

   مدارک مورد نیاز

مدارک هویتی و مدرک تحصیلی دانشگاهی دولتی

   متوسط مدت زمان ارائه خدمت

سه روز

   ساعات ارائه خدمت

عادی

   تعداد بار مراجعه حضوری

دو بار

   هزینه های ارایه خدمت )ریال( به خدمت گیرندگان

رایگان

   قوانین و مقررات

آئین نامه اجرایی  ماده 12 امور دانشجویی

   استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

نرم افزار سابک

   پاسخ به سوالات متداول

ندارد

   نحوه دسترسی به خدمت

کاریابی

   مسئول اصلی ارائه خدمت

معاونت اشتغال و کارآفرینی و کاریابی ها

   نمودار مراحل دریافت خدمت ) از دید متقاضی خدمت(

در وب سایت

   مراحل گردش کار

در وب سایت