صفحه نخست » میز خدمت » ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

نوع خدمت ) G2B , G2C )

G2B , G2C )

  شرح خدمت

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

  مدارک مورد نیاز

گزارش تخلف

  متوسط مدت زمان ارائه خدمت

15 روز

  ساعات ارائه خدمت

عادی

  تعداد بار مراجعه حضوری

دو  بار

  هزینه های ارایه خدمت )ریال( به خدمت گیرندگان

رایگان

  قوانین و مقررات

آئین نامه اجرایی کاریابی ها مصوب 87

  استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

 

  پاسخ به سوالات متداول

فرم پرسشنامه

  نحوه دسترسی به خدمت

وب سایت

  مسئول اصلی ارائه خدمت

معاونت اشتغال و کارآفرینی و حراست ،

  نمودار مراحل دریافت خدمت ) از دید متقاضی خدمت(

در وب سایت

  مراحل گردش کار

در وب سایت