صفحه نخست » میز خدمت » ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دان

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دانشگاهی

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دانشگاهی : گذراندن دوره آموزشی جهت فارغ التحصیلان دانشگاهی

مدارک مورد نیاز

-----

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

-----

ساعات ارائه خدمت

کل سال

تعداد بار مراجعه حضوری

--

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

--

قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرای طرح کارورزی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

----

  پاسخ به سوالات متداول

در راستای دستورالعمل کارورزی

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس کارورزی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

مراحل گردش کار

ثبت نام در سامانه کارورزی

مراجعه به واحد پذیرنده جهت مصاحبه

تایید واحد پذیرنده

عقد قرارداد کارورزی