صفحه نخست » میز خدمت » برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

در راستای اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارائه کتب جدید تنظیم روابط کار در بین اقشار مختلف کارگری و نیز سایر عموم مردم طبق تشخیص دستگاه نمایشگاه کتاب  با تخفیف برای آنان برگزار می شود.

مدارک مورد نیاز

مشخصات شخصی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک هفته

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

1 بار

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

0

قوانین و مقررات

برنامه سالیانه ترویج فرهنگی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

--

  پاسخ به سوالات متداول

زمان برگزاری نمایشگاه کتاب

میزان تسهیلات ویژه

نحوه دسترسی به خدمت

حضوری

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس امور فرهنگی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

ثبت درخواست ناشران یا واحدهای کارگری برای برگزاری نمایشگاه

- بررسی درخواست ناشران یا واحدهای کارگری

- برگزاری نمایشگاه کتاب

مراحل گردش کار

ثبت درخواست ناشران یا واحدهای کارگری برای برگزاری نمایشگاه

- بررسی درخواست ناشران یا واحدهای کارگری

- برگزاری نمایشگاه کتاب