صفحه نخست » میز خدمت » ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

عنوان خدمت

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

نوع خدمت (  G2B , G2C)

1- خدمت به شهروندان2-  خدمت به کسب و کار

شرح خدمت

سامانه نرم افزاری کارا  برای پرداخت تسهیلات در قالب دو گروه «تسهیلات اشتغال فراگیر» و «تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری» طراحی شده که صرفا در بخش طرح های مرتبط با اشتغال روستایی و عشایری بیش از 20 هزار طرح توسط متقاضیان ثبت شده که البته با احتساب متقاضیان تسهیلات اشتغال فراگیر این میزان بسیار بیشتر است.

مدارک مورد نیاز

 مستندات مرتبط با طرح اشتغال و مدارک شخصی و مجوز فعالیت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

45 روز

ساعات ارائه خدمت

در سامانه کارا شبانه روزی و در دستگاههای اجرایی وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک مرتبه

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

--------

قوانین و مقررات

کلیه قوانین و مقررات در سامانه کارا  موجود می باشد

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

تائید و بررسی و ارسال از طریق سامانه کارا

پاسخ به سوالات متداول

کلیه سوالات و آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه و همچینین رسته های اولویت دار در سامانه طراحی شده است

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

مسئول اصلی ارائه خدمت

پس از بررسی و تائید توسط  دستگاه اجرایی و کمیته های فنی در نهایت پرداخت تسهیلات به عهده بانک عامل مربوطه می باشد 

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

ثبت نام در سامانه کارا و مراجعه به دستگاه اجرایی به همراه کد رهگیری و تشکیل پرونده

مراحل گردش کار

ثبت نام توسط متقاضی در سامانه کارا-  بررسی وتایید توسط دستگاه اجرایی بررسی و تایید کمیته های فنی (استان یا  شهرستان ) معرفی و ارسال پرونده به بانک عامل