صفحه نخست » میز خدمت » پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان

پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان

عنوان خدمت :

ایجاد پایگاه داده ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

شرح خدمت :

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

مدارک لازم برای انجام خدمت :

کد ملی یا کد بیمه یا اطلاعات هویتی(نام ، نام خانوادگی، شماره شناسنامه) از طریق یکی از این اطلاعات این استعلام گرفته می شود

قوانین و مقررات بالادستی:

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

نام سامانه :

استعلام وضعیت بیمه ای

آدرس سامانه :

http://estelam.mcls.gov.ir/

مسئول مربوطه :

خدمت ستادی

نظر سنجی پایگاه بیمه ایرانیان