شکایات کارگری

عنوان خدمت :
رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای بندعلی
تلفن داخلی 114
شرح خدمت :
رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار و صدور احکام مربوطه
مدارک لازم برای انجام خدمت:
کارت ملی - شناسنامه – قرارداد کارو دیگر اسناد و مدارک مربوط به شکایت

قوانین و مقررات بالادستی

قانون کار - بخش نامه ها و دستوالعملهای اجرایی قانون کار

نظر سنجی روابط کار