صفحه نخست » میز خدمت » شکایات کارگری

شکایات کارگری

عنوان خدمت :
رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای بندعلی
تلفن داخلی 114
شرح خدمت :
رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار و صدور احکام مربوطه
مدارک لازم برای انجام خدمت:
کارت ملی - شناسنامه – قرارداد کارو دیگر اسناد و مدارک مربوط به شکایت

قوانین و مقررات بالادستی

قانون کار - بخش نامه ها و دستوالعملهای اجرایی قانون کار

سوالات متداول

1- عیدی کارگران در هر سال چگونه محاسبه می گردد؟

به ازای هر سال کارکرد 60روز مزد ثابت (یا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل) می بایست به کارگر پرداخت گردد .

2- سنوات کارگران در هر سال چگونه محاسبه می گردد؟

به ازای هر سال کارکرد 30 روز مزد ثابت (یا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل) می بایست به کارگر پرداخت گردد .

3- نحوه محاسبه هر ساعت اضافه کار به چه صورت می باشد ؟

ابتدا مزد روزانه هر فرد را بخش بر عدد 440 و حاصل را در عدد 60 ضرب نموده ، حاصل عدد بدست آمده را در یک و چهار دهم ضرب می نماییم . عدد بدست آمده نرخ یک ساعت اضافه کاری می باشد

4- نحوه احراز سوابق بیمه ای کارگران به چه صورت می باشد؟

ابتدا فرد با ارائه دادخواست به خواسته احراز سوابق بیمه ای به مراجع حل اختلاف شکایت نموده وو مستندات مربوط به کارکرد را ارائه می نماید . هیات پس از بررسی با حضور کارشناس بیمه در جلسه و طرفین دعوا ، اصدار رای می نماید .

5- کارگر جهت دریافت مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چه اقدامی انجام دهد ؟

از آنجاییکه شکایات مربوط به چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مستقیماً و براساس تبصره ماده 49 قانون کار در هیات حل اختلاف رسیدگی می شود، لذا کارگر می بایست دادخواست تجدیدنظرخواهی را تکمیل نموده و هیات حل اختللاف پس از دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان اصدار رای نموده و در اغلب موارد به کارشناس طبقه بندی مشاغل ارجاع می گردد و گزارش کارشناس مجدداً در هیات، بررسی و منجر به صدور رای می گردد.

 مدت زمان انجام خدمت

در هیات تشخیص 19 روز و در هیات حل اختلاف 29 روز

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد 

مراحل گردش کار

ارائه دادخواست به واحد تعیین وقت و صدور دعوتنامه برای روز جلسه در هیات تشخیص 

حضور طرفین در جلسه و استماع اظهارات آنها و ارجاع به تحقیق یا کارشناسی و نهایتاً صدور رای هیات

ابلاغ رای به طرفین دعوی

در صورت اعتراض به رای هیات تشخیص،ظرف 15 روز ، ارائه اعتراض در هیات حل اختلاف و انجام مراحل فوق در هیات حل اختلاف

در صورت عدم اعتراض به رای هیات تشخیص، اجرای رای توسط واحد اجرای احکام دادگستری 

 
 

نظر سنجی روابط کار

میزان رضایت شما از عملکرد اداره روابط کارنتایج نظرسنجی :
خیلی خوب
( 29.9% )
خوب
( 21% )
متوسط
( 20.4% )
ضعیف
( 28.7% )