صفحه نخست » میز خدمت » حفاظت فنی و خدمات ایمنی

حفاظت فنی و خدمات ایمنی

عنوان خدمت:
صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای علیخانی   تلفن داخلی 130
شرح خدمت :
صدور پروانه کار برای مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
مدارک لازم برای انجام خدمت:
تصویرمدارک دانشگاهی،تصویرگواهی سابقه کارباذکرسمت وزمان شروع وخاتمه یاادامه
همکاری،تصویرشناسنامه،کارت ملی،نظام وظیفه )ویژهآقایان(،عکس پرسنلی وتکمیل فرم ثبت نام وگواهی عدم
سوءپیشینه کیفری به استنادآیین نامه مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی ودستورالعمل اجرایی آن

قوانین بالا دستی:

فرایند اعطای پروانه صلاحیت فنی به مشاوران بر اساس آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی میباشد

نام سامانه:

سامانه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

آدرس سامانه:

http://crtosh.irimlsa.ir

 

نظر سنجی خدمات ایمنی

کیفیت برگزاری دوره های آموزش ایمنی را چگونه ارزیابی می نمایید؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 0% )
خوب
( 0% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 0% )