صفحه نخست » میز خدمت » ابطال روادید کار اتباع خارجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی 

 

نوع خدمت ) G2B , G2C )

G2B , G2C

 شرح خدمت

ارائه خدمت به اشخاص حقیقی و حقوقی که رابطه استخدامی آنها با اتباع خارجی به پایان رسیده است

 مدارک مورد نیاز

درخواست کارفرما

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک ساعت

 ساعات ارائه خدمت

یه ساعت

 تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار

 هزینه های ارایه خدمت )ریال( به خدمت گیرندگان

0

 قوانین و مقررات

ماده 125 قانون کار

 استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

ندارد

 پاسخ به سوالات متداول

سوال در خصوص نحوه ارائه خدمت

 نحوه دسترسی به خدمت

حضوری

 مسئول اصلی ارائه خدمت

اداره  اشتغال و کارآفرینی - واحد اشتغال اتباع خارجی

 نمودار مراحل دریافت خدمت ) از دید متقاضی خدمت(

 

 مراحل گردش کار

1ارائه مدارک لازم توسط متقاضی  - ثبت در سامانه