صفحه نخست » میز خدمت » بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

عنوان خدمت:

تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

حوزه مربوطه:

معاونت روابط کار

مسئول مربوطه:

آقای عطاپور بیمه بیکاری  تلفن داخلی 120

آقای علیخانی سخت وزیان آور   تلفن داخلی 130

شرح خدمت :

برقراری مقرری بیمه بیکاری

و بررسی تقاضاهای مشاغل سخت و زیان آور نظیر ....

مدارک لازم برای انجام خدمت:

بیمه بیکاری: کارت ملی- شناسنامه قرارداد کار

مشاغل: کپی مدرک تحصیلی - مهارت کارت ملی

 سوالات متداول

*حداقل سابقه لازم جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر می باشد ؟

برای کارگران قراردادی حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه و برای کارگران دائم حداقل 6 ماه سابقه 

*بیمه شده بیکار ظرف چه مدت می بایست برای بیمه بیکاری مراجعه نماید؟

بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری مراتب بیکاری خودرا اطلاع دهد مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود .  

 مدت زمان انجام خدمت

یک ماه 

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد 

 مراحل گردش کار
مراجعه به کاریابی های غیردولتی وارائه مدارک مورد نیاز و ثبت نام در سامانه سابک 
ارسال پرونده الکترونیکی توسط کاریابی مربوطه به کارتابل نماینده کمیته دو نفره در اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی 
در صورت تأئید نماینده اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی ارجاع اتوماتیک پرونده  به کارتایل نماینده کمیته دو نفره در شعبه مربوطه تأمین اجتماعی 
در صورت تأئید نماینده تأمین اجتماعی ارجاع پرونده برای تعیین استحقاق و حکم بیمه بیکاری 
مراجعه متقاضی به کاریابی مربوطه برای تعیین نوبت حضور و غیاب 
در صورت عدم تأئید نماینده تأمین اجتماعی ارجاع پرونده به کارتایل رئیس اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی 
در صورت تأئید رئیس اداره ارجاع به کارتابل تأمین اجتماعی جهت تعیین استحقاق
در صورت عدم تأئید رئیس اداره و اعتراض متقاضی ارجاع پرونده به کمیته هماهنگی استانی 
 

نظر سنجی سخت و زیان آور

ارزیابی شما درباره نحوه رسیدگی به مشاغل سخت وزیان آور در اداره تعاون؛کار و رفاه اجتماعی استان قزوین چیست؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 60% )
خوب
( 40% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 0% )