بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

عنوان خدمت:

تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

حوزه مربوطه:

معاونت روابط کار

مسئول مربوطه:

آقای عطاپور بیمه بیکاری  تلفن داخلی 120

آقای علیخانی سخت وزیان آور   تلفن داخلی 130

شرح خدمت :

برقراری مقرری بیمه بیکاری

و بررسی تقاضاهای مشاغل سخت و زیان آور نظیر ....

مدارک لازم برای انجام خدمت:

بیمه بیکاری: کارت ملی- شناسنامه قرارداد کار

مشاغل: کپی مدرک تحصیلی - مهارت کارت ملی

نظر سنجی سخت و زیان آور

ارزیابی شما درباره نحوه رسیدگی به مشاغل سخت وزیان آور در اداره تعاون؛کار و رفاه اجتماعی استان قزوین چیست؟