صفحه نخست » میز خدمت » بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

عنوان خدمت

بیمه بیکاری

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

برقراری مقرری بیمه بیکاری

مدارک مورد نیاز

1- قراردادهای یکسال آخر یا رای مراجع

2-  گواهی کار از کارفرما

3- شناسنامه

4- دفترچه بیمه

5-  کارت ملی

6- پایان خدمت برای آقایان

7- مدرک تحصیلی

8- عکس

9- پوشه

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک ماه

ساعات ارائه خدمت

از ساعت 30/7 لغایت 15/14

تعداد بار مراجعه حضوری

-

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

-

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات بیمه بیکاری و قانون کار

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

استعلام از تأمین اجتماعی

  پاسخ به سوالات متداول

1- مدت زمان لازم جهت مراجعه متقاضی دریافت بیمه بیکاری چه مدتی می باشد ؟

به استناد بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده بیکار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری جهت دریافت بیمه بیکاری مراجعه نماید مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با رای هیآت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود

2- آیا مدت زمان دریافت بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه محسوب می گردد ؟

به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون بیمه بیکاری مدت زمان دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب می گردد .

3- مدت استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده چه مدت می باشد ؟

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری و بر اساس سابقه بیمه شده و میزان آن مطابق بند ب ماده 7 قانون می باشد .

نحوه دسترسی به خدمت

از طریق سامانه الکترونیک سابک در کاریابی های غیردولتی

مسئول اصلی ارائه خدمت

رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

نمودار دریافت خدمت به پیوست می باشد

مراحل گردش کار

1-     ثبت نام و تشکیل پرونده متقاضی بیمه بیکاری در کاریابی

2-     ارجاع پرونده الکترونیکی  به نماینده کمیته دونفره در اداره تعاون ، کارورفاه اجتماعی شهرستان مربوطه

3-     اظهار نظر نماینده اداره تعاون کارورفاه اجتماعی و ارجاع به نماینده کمیته دو نفره در شعبه مربوطه تأمین اجتماعی

4-     اظهار نظر نماینده شعبه تامین اجتماعی

5-     در صورت موافقت نماینده دو دستگاه مربوطه  ، ارجاع پرونده جهت  تعیین استحقاق بیمه بیکاری در شعبه تامین اجتماعی و در صورت اختلاف نظر اعضای کمیته ، ارجاع پرونده به رئیس اداره تعاون ، کارو رفاه اجتماعی مربوطه و در صورت موافقت رئیس اداره ارجاع به شعبه جهت تعیین استحقاق و برقراری بیمه بیکاری

6-     در صورت مخالفت رئیس اداره ارجاع پرونده به کمیته استانی که در صورت تائید کمیته استانی پرونده به شعبه تامین اجتماعی جهت تعیین استحقاق و در صورت مخالفت کمیته استانی ، پرونده به کمیته ستادی ارجاع می گردد .

7-     در صورت تائید کمیته ستادی ارجاع به شعبه جهت برقراری و در صورت مخالفت کمیته ستادی پرونده بایگانی می گردد .

8-     در صورت تعیین استحقاق از سوی شعبه و برقراری بیمه بیکاری ، مراجعه متقاضی به کاریابی جهت تعیین نوبت حضور و غیاب

9-     در صورت واجد شرایط بودن  متقاضی معرفی به آموزش فنی و حرفه ای جهت دوره مقدماتی و یا تکمیل دوره های آموزشی از سوی کاریابی مربوطه