صفحه نخست » میز خدمت » بازرسی کار

بازرسی کار

عنوان خدمت :
بازرسی کار
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای علیخانی  تلفن داخلی 130
شرح خدمت :
بررسی حوادث ناشی از کار
مدارک لازم برای انجام خدمت:
کارت ملی –درخواست کارگر – نامه مراجع قضایی و انتظامی

قوانین بالا دستی

قانون کار آیین نامه حفاظت و بهداشت کار

 مدت زمان انجام خدمت

 

متوسط 10 روز

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

  ندارد 

مراحل گردش کار

ارائه درخواست بررسی حادثه به اداره کار شهرستان مربوطه

ارجاع درخواست بررسی حادثه به واحد بازرسی کار و بازرس کار مربوطه

بررسی حادثه توسط بازرس کار با مراجعه محل حادثه اخذ مستندات و مدارک لازم از مراجع ذیصلاح و تهیه گزارش

ارسال گزارش پس از تایید رئیس اداره کار شهرستان به مراجع قضایی و یا سازمان تامین اجتماعی

سوالات متداول

•تعیین مسئولیت ومیزان قصور در حوادث ناشی از کار بر عهده چه کسی می باشد؟ 
وظیفه بازرس کار تعیین علت وقوع حادثه می باشد و تعیین مسئولیت و میزان قصور بر عهده مقام محترم قضایی می باشد و بازرس کار صرفا در صورت درخواست مقام قضایی نسبت به ارایه پیشنهاد در خصوص میزان قصور اقدام می نماید
 

 

نظر سنجی بازرسی کار

میزان رضایت شما از نحوه عملکرد اداره بازرسینتایج نظرسنجی :
خیلی خوب
( 41.2% )
خوب
( 22.5% )
متوسط
( 8.8% )
ضعیف
( 27.5% )