صفحه نخست » میز خدمت » پروانه کار اتباع خارجی

پروانه کار اتباع خارجی

عنوان خدمت:
صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی
حوزه مربوطه:
معاونت کارآفرینی واشتغال
مسئول مربوطه:
خانم قنبری، تلفن داخلی 145

مدارک لازم برای انجام خدمت:

اتباع  خارجی : فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی ، کپی گذرنامه که مهر روادید ورود با حق کاردرآن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرما برای صدور پروانه کار ، مدارک مورد نیاز دیگر براساس شغل تبعه درخواست میشود. کپی روزنامه رسمی و.....

روادید: فرم اطلاعات تکمیلی ، اطلاعات شغلی و فردی. نامه درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات تبعه خارجی ، کپی گذرنامه در صورت حضور در ایران ، مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه مشخص میشود. درخصوص اتباع دارای همسر ایرانی ( کپی پروانه زناشویی از وزارت کشور و شناسنامه همسرایرانی )

 

آدرس سامانه :

http://eakh.mcls.gov.ir/

نام سامانه :

سامانه اشتغال اتباع خارجی

قوانین بالا دستی:

ماده 120 الی 129 و ماده 181 قانون کار ج. م. ا.

ماده 1 الی 17 آئین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار ج. م. ا.

ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

سوالات متداول

آیا اتباع خارجی می توانند از بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند ؟

درصورتی که اتباع دارای مجوزقانونی (پروانه کار)باشد همانند افراد تبعه کشور مشمول کلیه مزایای قانونی تامین اجتماعی میباشند.

پس ازتحویل نامه تبعه به وزارت خارجه تبعه پس ازچند روز ویزای Fاوحاضر ومیتواند به کنسولگری کشورخود مراجعه نماید؟

جواب :حداقل 3روزبعد پس ازتماس تبعه می تواند به کنسولگری مراجعه وویزای Fخود رادریافت وبه ایران مراجعت نماید.

 مدت زمان انجام خدمت

یک هفته تا 10 روز  

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

فیش جهت صدور و تجدید  پروانه کار به مبلغ 4000000 ریال و مبلغ 2850000 ریال جهت تمدید پروانه کار ( حساب خزانه دولت)

مراحل گردش کار
درخواست کارفرما و ارائه مدارک لازم 
بررسی مدارک و استعلام
هیات فنی 
صدور – تمدید – تجدید پروانه کار 
 

نظر سنجی اتباع

اطلاع رسانی در خصوص صدور روادید و پروانه کار اتباع خارجی تا چه اندازه رضایت بخش می باشد؟
نتایج نظرسنجی :
بسیار زیاد
( 66.7% )
زیاد
( 0% )
متوسط
( 33.3% )
کم
( 0% )
خیلی کم
( 0% )