صفحه نخست » میز خدمت

 عنوان خدمت
 شناسه خدمت
 سطح اجرا
 احراز متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها )
 19091030000  ستادی
 معرفی متقاضیان واجد  صلاحیت جهت دریافت تسهیلات
 19091031000  ستادی
 تائید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور
 19051032000  استانی
 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه  19011033000  ستادی
 صدور روادید و پروانه کار اتباع خارجی
 10011034000  استانی
 صدور پروانه صلاحیت و تائید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی  13011035000  ستادی
 ثبت و نظارت بر تعاونی  13071036000  استانی
 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی  13011037000  استانی
 رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
 19071038000  استانی
 صدور گواهینامه (کارنامه ) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور
 10011039000  استانی
 صدور مجوز کاریابی
 13011040000  استانی
 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران
 17011041000  استانی
 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
 13011042000  استانی
 بازرسی کار
 13011042000  استانی