راه های ارتباطی شما عزیزان با ما

آدرس ادارات اجرایی

صندوق انتقادات و پیشنهادات

سامانه پیام گوتاه : 3000670377

پست الکترونیک : Qazvin@mcls.gov.ir

پیام رسان سروش : https://sapp.ir/qaz_mcls_gov_ir

ستاد خبری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

 

  • تلفن مستقیم :  33379013  - 028
  • تلفن داخلی  : 33377202-028  داخلی 159 - 160
  • فکس : 33379013  - 028
  • پست الکترونیک  : qazvin@mcls.gov.ir