در اجرای ماده (41) قانون کار "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/1/1399 پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399"، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه مورد تصویب قرارگرفت

متن کامل بخشنامه مزد سال 99 را از اینجا دانلود نمایید

 

پیشنهادات و نظرات خود را درخصوص بخشنامه مزد سال 1400 با ما درمیان بگذارید..

پیشنهادات در نظرات در خصوص مزد سال 1400

نظرات و پیشنهادات

پیشنهادات و نظرات

نظر سنجی

این طرح را چگونه ارزیابی می نمایید