آدرس کاریابی ها

 موسسهنام مدیر
آدرس
تلفن
فکس
 آتیه حسین ساروخانی
 قزوین-سبزه میدان طبقه فوقانی درمانگاه قائم
32295341-32236911 32238802
 پیش کار یاب
 مهدی پیشکاری
 قزوین - ابتدای خ نادری - طبقه فوقانی بانک سینا
 32223108 32236292
کارستان
خانم درویش قزوینی
قزوین - خ فردوسی نرسیده به چهارراه شهرداری مقابل عینک سازی نور
 32222887-32241514 32241514
 کارسانعلی پلنگی
قزوین - خ خیام جنوبی –مقابل پاساژ الغدیر ساختمان رضوی  ط سوم
 32246999-3246888-32227010 32232398
البرز کارا
مسعود امامی
شهر صنعتی - بلوار سهروردی روبروی مسجد رسول(ص) ساختمان البرز طبقه 1
32246334-32246333
 32232262
پیمان
 اکبر شهبازی
 شهر صنعتی - بلوار سهروردی - ساختمان نیما
33232681-33323219 32236993
 کار اندیش
منوچهر حکیمی
شهر صنعتی - هفت دستگاه جنب تاکسی کالسکه طلایی
32241516 32227515
 پارسیانجمشید رحمنی
تاکستان - خ امام (ره) - خ شهید فکوری
35239982-3524037835239981
 میعادبهروز طاهرخانی
تاکستان - خ امام (ره) - نبش چهارراه غفاری - طبقه دوم پاساژ صدف
 3524101935241019
رهنمودکار
 عصمت عبادی
آبیک - خ امام (ره) - ک عطاری - ساختمان پوریا طبقه اول واحد 2

32899188-32899189

 32893905
طلایه داران
خانم مافیآبیک -  خ هفت تیر – جنب قنادی لاله – طبقه فوقانی خواربارفروشی32897252
32897252 
 نصرحسین انصاری
بوئین زهرا - بلوار امام نرسیده به چهارراه دهخدا جنب بانک آینده و تجارت طبقه 2
 3422563934225639