تعاون یار

همزمان با سراسر کشور؛ جذب تعاون یار در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین آغاز شد

 متقاضیان امریه از 20 بهمن  سال 99  لغایت  15 اسفند سال 99  فرصت دارند جهت ثبت نام به آدرس اینترنی http://taavonyar.mcls.gov.ir  مراجعه نمایند.

شرایط جذب تعاون یار :

الف) تاریخ اعزام متقاضیان می بایست به تاریخ 1400/02/01 باشد 

ب) سهمیه استان قزوین 1 نفر بوده که در این راستا سهمیه شهرستان البرز 1 نفر می باشد

ج ) متقاضیان می بایست بومی  و ساکن محل درخواست امریه باشند

د ) دارا بودن تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته های صنایع، حسابداری، عمران، مدیریت، کامپیوتر و اقتصاد

ه ) دارا بودن حداقل معدل 15 (برای فارغ التحصیلان دوره های روزانه دانشگاههای دولتی) و حداقل معدل 16 (برای فارغ التحصیلان دوره های شبانه، نیمه حضوری، پیام نور، آزاد و علمی – کاربردی)

و ) سربازان تعاون یار باید هیچ نسبت سببی و نسبی با کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین  نداشته باشند.

ز ) ارائه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت و یا نداشتن سابقه خدمت قبلی تحت هر عنوان و سابقه اخذ امریه از سایر دستگاه ها، از دیگر شرایط لازم است.