تعاون یار

همزمان با سراسر کشور؛ جذب تعاون یار در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان قزوین آغاز شد

 متقاضیان امریه از 20 استفند ماه  سال 98  لغایت  31 فروردین ماه سال 99 فرصت دارند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی http://taavonyar.mcls.gov.ir  مراجعه نمایند.

شرایط جذب تعاون یار :

الف) تاریخ اعزام متقاضیان می بایست به تاریخ 99/04/01 باشد 

ب) سهمیه استان قزوین 3 نفر   می باشد که در این راستا سهمیه شهرستان قزوین 1 نفر ، شهرستان تاکستان 1 نفر و شضهرستان آبیک 1 نفر می باشد

ج ) متقاضیان می بایست بومی  و ساکن محل درخواست امریه باشند

د ) دارا بودن تحصیلات کارشناسی در رشته های صنایع، حسابداری، عمران، مدیریت و اقتصاد

ه ) دارا بودن حداقل معدل 15 (برای فارغ التحصیلان دوره های روزانه دانشگاههای دولتی) و حداقل معدل 16 (برای فارغ التحصیلان دوره های شبانه، نیمه حضوری، پیام نور، آزاد و علمی – کاربردی

و ) سربازان تعاون یار باید هیچ نسبت سببی و نسبی با کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین  نداشته باشند.

ز ) ارائه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت و یا نداشتن سابقه خدمت قبلی تحت هر عنوان و سابقه اخذ امریه از سایر دستگاه ها، از دیگر شرایط لازم است.

 

ح ) الویت با افرادیست که متاهل بوده و یا جزو خانواده محترم ایثارگران، بهزیستی، کمیته امداد ویا معاف از رزم یا بسیجی فعال و یا نخبه باشند