ارتباط مستقیم با مدیرکل

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: آسیب شناسی و راستی آزمایی تسهیلات پرداختی کرونا به منظور اطمینان از هزینه کرد صحیح و جلوگیری از ایجاد انحراف در آنها آغاز شد.

فرم ارتباط مستقیم با مدیران

فرم ارتباط مستقیم با مدیر کل
*
*
*