ارتباط با معاونین و روسای ادارات

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین: کارآفرینی بهترین راه ایجاد اشتغال پایدار است

رضا گروسی

مدیر کل
 • 33378402

بهرام رحمانی

مدیر پشتیبانی
 • 33372913
عکس آقاعلیخانی

قاسم آقاعلیخانی

مدیر امور اجتماعی و فرهنگی
 • 33372650
عکس شفیع آبادی

ناصر شفیع آبادی

مدیریت روابط کار
 • 33221096
شریفی

محمدرضا شریفی

رئیس اداره حراست
 • 33379013
علی نوروزی

علی نوروزی

مسئول روابط عمومی
 • 33373876
 • 116
 • قزوین مجتمع ادارات نواب -روبروی دانشگاه پیام نورقزوین

هادی اسدی

رئیس اداره ورزش های کارگری
 • 02832225999
صیادی

عباس صیادی

رئیس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی
 • 107
بندعلی

علیرضا بندعلی

رئیس اداره روابط کار
 • 114

محمد علیخانی

رئیس اداره بازرسی
 • 130
صفحه ۱ از ۲